Optimaal en efficiënt presteren?

Is Neurofeedback iets voor mij?Met neurofeedback optimaliseer je de wisselwerking tussen lichaam en geest. Hierdoor kun je met meer energie in het leven komen te staan, werken aan meer zelfvertrouwen en meer innerlijke rust ervaren. En dat heeft weer positieve gevolgen voor je alertheid, creativiteit en gevoel voor intuïtie en de mate waarin je kunt concentreren, je leervermogen en probleemoplossend vermogen.


Neurofeedback is er voor iedereen die een betere prestatie wil kunnen leveren.  De investering voor Peak Performance verdien je snel terug wanneer je beter functioneert, sneller resultaten behaalt en gewoonweg optimaal presteert.


Wil je, je aandacht langer vast kunnen houden? Ervaar je problemen met slapen? Heb je klachten gerelateerd aan stress, spanningen, een burn-out of depressie? De trainingen met Neurofeedback optimaliseren en bevorderen de dynamiek van de hersenen.

Mentale fitheid trainen

Karin combineert verschillende technieken met moderne wetenschap om een effectief  fitnessprogramma voor de hersenen te creëren. Een traject is gericht op het optimaliseren en reguleren van onderstaande klachten en groei van zelfontwikkeling.

Burn-out

Het betekent letterlijk: opgebrand. Een gevolg van langdurig overbelasting en teveel geestelijke belasting om nog maar iets te kunnen ondernemen, met wie dan ook maar.
Een burn-out kan ontstaan op verschillende manieren en daarbij denken we aan werk gerelateerde belasting. Er kunnen zich ook gebeurtenissen in de privésfeer voordoen die voor stress zorgen. Bijvoorbeeld ziekte en/of overlijden van dierbaren, een scheiding, verhuizing, of zwangerschap en geboorte, problemen in de opvoeding, financiële problemen, trouwen of ontslag.
Het uiteindelijke ontstaan van een burn-out kan dus ook door een combinatie van stressfactoren.

Bore-out
Het tegenovergestelde van een burn-out is een bore-out. Het komt van het woord ‘boring’ (verveling). Een bore-out kan veroorzaakt worden doordat je te weinig werk hebt of een andere mogelijkheid is dat je te weinig uitdaging voelt of dat je het gevoel hebt dat je dagindeling zinloos is. Het veroorzaakt stress en dat put je uit. Symptomen als vermoeidheid, jezelf niet meer op kunnen laden, concentratie- en geheugenklachten of daarmee gepaard gaande verschijnselen kunnen hierbij aanwezig zijn. Maar ook gevoelens van incompetentie of falen, kwaadheid, piekeren, gespannen zijn en nergens meer toe kunnen komen zijn bekende kenmerken.

Pre burn-out
Een gezonde werkdruk is prima en kan je energie geven, maar wat als deze omslaat in werkstress? En dit zelfs leidt tot verzuim. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken.
Stress kan een gevolg zijn van de hoeveelheid werk, maar kan ‘m ook zitten in hoe iemand werkdruk ervaart. Een werknemer die te perfectionistisch is, kan bijvoorbeeld het gevoel hebben tekort te schieten of de controle te verliezen. Het werk in combinatie met privéomstandigheden kunnen ook stress veroorzaken. Grootte impact op het brein en lichaam kunnen o.a. zijn; nachtdiensten, ondernemerschap, volledig en langdurig behouden van focus, werken en leveren van topprestaties, reizen en jetlag.
Staan er te weinig herstelmogelijkheden en ‘opladers’ tegenover, dan kan stress leiden tot uitval met gezondheidsklachten.
Besteed meer aandacht en tijd aan jezelf. Je moet voor jezelf zorgen om voor een ander te kunnen zorgen.


Slaap cyclus
Veel mensen hebben ergens in hun leven wel eens een periode van slaapproblemen, die gelukkig vaak van voorbijgaande aard is. Uiteindelijk zoekt circa tien procent van deze mensen hulp voor de slaapklachten. In verreweg de meeste gevallen betreft dit klachten van te weinig slaap, zoals moeilijk inslapen, slecht doorslapen of te vroeg wakker worden.

Men spreekt pas van een slaapprobleem als iemand langdurig slecht slaapt en zich overdag moe, prikkelbaar of slaperig voelt. Dagelijkse bezigheden lukken dan niet zo goed meer en concentreren is moeilijk. Slecht slapen kan leiden tot vermoeidheid, prikkelbaar, verminderde concentratie en interesse,  spanningsklachten of somberheid. Daarnaast speelt de afname van alertheid, focus en geheugen ten gevolge van slaapklachten óók parten op de werkvloer en in het verkeer. De kans op fouten neemt toe.


Sport en topprestatie
Veel managers en topsporters zoeken naar een balans tussen optimaal en efficiënt presteren zonder dat hun gezondheid en kwaliteit van leven er onder lijdt: Peak Performance. Of je nu topsport bedrijft of niet: iedereen vaart wel bij een juiste balans. Het is de mens eigen om grenzen te willen verkennen en op zoek te gaan naar mogelijkheden om prettiger en beter te functioneren op lichamelijk en mentaal niveau.