Voor bedrijven

ZIEKTEVERZUIM

Beperk het ziekteverzuim binnen je bedrijf!

Duidelijke signalen voor naderend ziekte­verzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid.  Ook oplopende werkdruk en stressvol werk is vaak een reden voor ziekte­verzuim. Blijf als werkgever betrokken en zorg voor een open sfeer. Daarnaast is werkplezier het belangrijkste medicijn tegen ziekte­verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden.

PREVENTIEF VERZUIMBELEID

Preventie verzuimbeleid werkt zeer effectief en zorgt voor duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Een kwart van de ziekmeldingen is werk gerelateerd. Vaak heeft het te maken met een te hoge werkdruk of stressvol werk, waarbij signalen optreden zoals concentratie- en slaapproblematieken, gespannenheid of faalangst. Dit zou voor een werkgever een signaal kunnen zijn om deze werknemer preventief te begeleiden, waarbij een langdurig traject van ziekteverzuim voorkomen kan worden. Het voorkomen van verzuim zit in een goede, plezierige en gezonde werksfeer waarin problemen en zorgen gemeld en besproken worden. Werknemers die zich gezien, gewaardeerd en gehoord voelen zijn minder vaak ziek en voelen zich meer betrokken tot het werk.

Onze hersenen zijn bijzonder goed om patronen te ontwikkelen.

Wanneer we uit balans raken kunnen er klachten ontstaan op mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Stress, slaapproblemen, prikkelgevoeligheid en (faal)angst zijn de meeste voorkomende klachten. Bij het aanhouden van klachten meldt een werknemer zich in de meeste gevallen ziek.
Door  frequentie training ontstaat er (weer) een gezond evenwicht in het verwerken van de informatie. Het trainen van het brein zorgt voor rust in het hoofd, een verbeterde slaap en concentratie, waarbij de mentale weerbaarheid toeneemt.